سوله چیست

سوله سازه فلزی شیب دار

سازه های فلزی شیب داری که برمبنای محاسبات دقیق و فنی خاصی طراحی ، تهیه و ساخته می شوند سوله می گویند.به طور کلی از انواع سوله ها در انبارها ، آشیانه های هواپیما ، کارخانجات ، سالن های ورزشی ، مرغ داری ، تعمیرگاه ها ، فروشگاه های بزرگ و موارد دیگر استفاده می شود.

اجزای تشکیل دهنده سوله:

ستون ، رفتر یا فریم ، پرلین ، استرات، بادبند ، سگراد یا میل مهار، نبشی سینه بند ، سایه بان ، ستون وال پست ، و پیچ و مهره

سوله در اشکال مختلفی تهیه و نصب میشود که تصاویر آن ها را مشاهده میکنید:

فاکتورهای مهمی که در طراحی و ساخت سوله مهم و موثر هستند :

  1. ارتفاع کنار از بیرون چقدر باشد
  2. دهانه سوله یعنی فاصله آکس تا آکس ستونها چقدر باشد.
  3. طول سوله چقدر باشد که برای این فاکتور تعداد قاب های طولی درنظر گرفته میشود.
  4. اگر در طراحی و ساخت سوله ای جرثقیل سقفی در نظر گرفته شود بار دینامیکی جرثقیل باید محاسبه شود.
  5. میزان بار برف و باد
  6. نیروی حوادث طبیعی مانند زلزه
  7. مقاومت خاک زمین منطقه ای که سوله نصب می شود.
  8. و در آخر سقف مورد نظر چه پوششی دارد.

انواع سوله :

 1.   سوله های یک دهانه
 2.   سوله های چند دهانه
 3.  سوله های چند ضلعی
 4.   مدور
  5.  مختلط

به اشتراک بگذارید:

موارد مرتبط