سوله

سوله سبک ترین سازه فلزی

سوله سبک ترین سازه فلزی یکی دیگر از انواع رایج اسکلت فلزی می باشد که سقف تمام آنها به صورت شیب دار اجرا می گردد و در پروژه هایی با کاربری کارخانجات صنعتی ، انبار ، مرغداری ، دامداری ،... و بطور کلی در محل هایی با دهانه زیادتر از حد معمول و ارتفاع سقفهای بالا بدون نیاز به ستونهایی در وسط فضا ، اجرا می گردد.

مزایای سوله

یکی از امتیازات سوله ، وزن کم سازه و مقاومت بسیار زیاد در مقابل زلزله می باشد.

مراحل اجرای سوله

اجرای سوله شامل محاسبات دقیق همراه با نقشه های اجرای کامل ، برش ورق ، مونتاژ و جوش ، شات بلاست و رنگ آمیزی و در نهایت حمل و نصب آن می باشد.

انواع سوله

سوله فلز می تواند برای کاربردهای مختلف  با ستون های مشترک و ابعاد مختلف ساخته شود.
سوله تکی : ساده ترین نوع سوله به سوله ای گفته می شود که بدون داشتن ستون وسط قابل نصب و اجرا می گردد.
سوله زوجی : به سوله ای گفته می شود که با داشتن يک ستون وسط ( به دو قسمت مجزا میشود ) قابل نصب و اجرا می گردد.
سوله زوجی با چند ستون مشترک : سوله ای که با چندين ستون مشترک قابل نصب و اجرا می گردد.
سوله دارای طبقات : سوله ای که دارای نيم طبقه جهت مصارف کارگاهی ، انبار ، اداری و .... است که می تواند دارای طبقات بيشتری هم باشد.
سوله دارای جرثقيل : سوله ای که دارای جرثقيل سقفی درون کارگاهی که در کليه سازه‌های مختلف سوله قابل اجرا می باشد.

موارد مرتبط